Thu mua iphone, ipad cũ

Bảng giá iphone cũ

機種

TÊN MÁY

キャリア

NHÀ MẠNG

Aランク

HÀNG A

Bランク

HÀNG B

Cランク

HÀNG C

Dランク

HÀNG D

その他減額

VẤN ĐỀ KHÁC

iphone13 promax
128
F ¥85,000 ¥80.000 ¥74,000 ¥67,000 MÁY VỠ VUI LÒNG NHẮN TIN

FB ĐOÀN VŨ MOBILE

iphone13 promax
256
F ¥94,000 ¥89,000 ¥84,000 ¥77,000
iphone13 promax
512
F ¥101,000 ¥95,000 ¥89,000 ¥83,000
iphone13 promax
1TB
F ¥106,000 ¥100,000 ¥92,000 ¥86,000
iphone13 pro
128
F ¥70,000 ¥65,000 ¥59,000 ¥54,000 MÁY VỠ VUI LÒNG NHẮN TIN

FB ĐOÀN VŨ MOBILE

iphone13 pro
256
F ¥76,000 ¥70,000 ¥64,000 ¥58,000
iphone13 pro
512
F ¥86,000 ¥80,000 ¥74,000 ¥68,000
iphone13 pro
1TB
F ¥91,000 ¥85,000 ¥79,000 ¥73,000
iphone 13
128
F ¥49,000 ¥43,000 ¥37,000 ¥33,000 MÁY VỠ VUI LÒNG NHẮN TIN

FB ĐOÀN VŨ MOBILE

iphone 13
256
F ¥62,000 ¥56,000 ¥51,000 ¥45,000
iphone 13
512
F ¥66,000 ¥60,000 ¥54,000 ¥47,000
iphone13mini
128
F ¥45,000 ¥43,000 ¥40,000 ¥38,000
iphone13mini
256
F ¥53,000 ¥51,000 ¥48,000 ¥45,000
iphone13mini
512
F ¥56,000 ¥53000 ¥51,000 ¥47,000
iphone se3
64
F ¥22,000 ¥20,000 ¥18,000 ¥16,000 MÁY VỠ VUI LÒNG NHẮN TIN

FB ĐOÀN VŨ MOBILE

iphone se3
128
F ¥27,000 ¥25000 ¥23000 ¥29,000
iphone se3
256
F ¥30,000 ¥28,000 ¥26,000 ¥22,000
iphone12 promax
128
F ¥59,000 ¥53,000 ¥50,000 ¥45,000 MÁY VỠ VUI LÒNG NHẮN TIN

FB ĐOÀN VŨ MOBILE

iphone12 promax
256
F ¥69,000 ¥63,000 ¥58,000 ¥52,000
iphone12 promax
512
F ¥73,000 ¥70,000 ¥65,000 ¥60,000
iphone12 pro
128
F ¥49,000 ¥45,000 ¥40,000 ¥35,000
iphone12 pro
256
F ¥54,000 ¥49,000 ¥43,000 ¥39,000
iphone12 pro
512
F ¥59,000 ¥54,000 ¥49,000 ¥44,000
iphone 12mini
64
F ¥29,000 ¥24,000 ¥18,000 ¥13,000 MÁY VỠ VUI LÒNG NHẮN TIN

FB ĐOÀN VŨ MOBILE

iphone 12min
128
F ¥32,000 ¥28,000 ¥23,000 ¥18,000
iphone 12mini
256
F ¥34,000 ¥29,000 ¥25,000 ¥20,000
iphone 12
64
F ¥28,000 ¥23,000 ¥18,000 ¥15,000
iphone 12
128
F ¥36,000 ¥31,000 ¥26,000 ¥21,000
iphone 12
256
F ¥42,000 ¥37,000 ¥32,000 ¥27,000
iphone se2
64
F ¥11,000 ¥9,000 ¥7,000 ¥5,000 MÁY VỠ VUI LÒNG NHẮN TIN

FB ĐOÀN VŨ MOBILE

iphone se2
128
F ¥15,000 ¥13,000 ¥11,000 ¥9,000
iphone se2
256
F ¥16,000 ¥14,000 ¥12,000 ¥10,000
iphone11
64
F ¥26,000 ¥24,000 ¥20,000 ¥15,000 MÁY VỠ VUI LÒNG NHẮN TIN

FB ĐOÀN VŨ MOBILE

iphone11
128
F ¥30,000 ¥26,000 ¥22,000 ¥18,000
iphone11
256
F ¥35,000 ¥30,000 ¥26,000 ¥20,000
iphone 11pro
64
F ¥35,000 ¥33,000 ¥27,000 ¥22,000 MÁY VỠ VUI LÒNG NHẮN TIN

FB ĐOÀN VŨ MOBILE

iphone 11pro
256
F ¥40,000 ¥35,000 ¥31,000 ¥27,000
iphone 11pro
512
F ¥45,000 ¥40,000 ¥32,000 ¥30,000
iphone 11promax
64
F ¥45,000 ¥40,000 ¥37,000 ¥33,000
iphone pro11MAX
256
F ¥50,000 ¥45,000 ¥40,000 ¥35,000
iphone pro11MAX
512
F ¥55,000 ¥50,000 ¥45,000 ¥40,000
iphoneXR
64
F ¥19,000 ¥17,000 ¥15,000 ¥14,000 MÁY VỠ VUI LÒNG NHẮN TIN

FB ĐOÀN VŨ MOBILE

iphoneXR
128
F ¥21,000 ¥19,000 ¥18,000 ¥16,000
iphoneXR
256
F ¥23,000 ¥21,000 ¥19,000 ¥18,000
iphoneXS
64
F ¥20,000 ¥19,000 ¥17,000 ¥16,000 MÁY VỠ VUI LÒNG NHẮN TIN

FB ĐOÀN VŨ MOBILE

iphoneXS
256
F ¥22,000 ¥20,000 ¥19,000 ¥16,000
iphoneXS
512
F ¥24,000 ¥22,000 ¥20,000 ¥17,000
iphoneXSMAX
64
F ¥30,000 ¥29,000 ¥27,000 ¥25,000
iphoneXSMAX
256
F ¥33,000 ¥31,000 ¥29,000 ¥27,000
iphoneXSMAX
512
F ¥37,000 ¥35,000 ¥32,000 ¥30,000
iphoneX
64
F ¥18,000 ¥15,000 ¥13,000 ¥11,000 MÁY VỠ VUI LÒNG NHẮN TIN

FB ĐOÀN VŨ MOBILE

iphoneX
256
F ¥20,000 ¥18,000 ¥16,000 ¥14,000
iphone8
64
F ¥11,000 ¥9,000 ¥7,000 ¥5,000 MÁY VỠ VUI LÒNG NHẮN TIN

FB ĐOÀN VŨ MOBILE

iphone8
128
F ¥12,000 ¥10,000 ¥8,000 ¥6,000
iphone8
256
F ¥13,000 ¥10,000 ¥8,000 ¥6,000
iphone8P
64
F ¥16,000 ¥14,000 ¥12,000 ¥10,000
iphone8P
128
F ¥17,000 ¥16,000 ¥15,000 ¥14,000
iphone8P
256
F ¥18,000 ¥17,000 ¥16,000 ¥15,000
iphone7P
32
F ¥10,000 ¥9,000 ¥8,000 ¥7,000
iphone7P
128
F ¥12,000 ¥11,000 ¥10,000 ¥9,000
iphone 7
32
F ¥7,000 ¥6,000 ¥5,000 ¥4,000
iphone 7
128
F ¥7,500 ¥6,500 ¥5,500 ¥4,500